Sự kiện Việt Thương Music Fair là gì nhỉ?

Nghe cộng đồng âm nhạc đồn rằng năm nay sự kiện Việt Thương Music Fair (VTMF) do Việt Thương Music tổ chức diễn ra sớm hơn các năm. Vậy sự kiện Việt Thương Music Fair là gì nhỉ? Sao nó lại được người ta đón chờ đến vậy? VTMF là sự kiện triển lãm nhạc […]