Hợp âm Là bạn không thể yêu Sheet nhạc- Đức Phúc – Hợp Âm Chuẩn

Hợp âm Là bạn không thể yêu Sheet nhạc- Đức Phúc – Hợp Âm Chuẩn Là bạn không thể yêu hợp âm chuẩn 1. [C] Yêu là giây [F] phút Hai người [G] dưng tìm đến bên [C] nhau Không cần [Am] gì, chỉ cần trái [D7] tim rung động Cần [F] thêm một sự quan [G] tâm. 2. Còn [C] thương là chung bước [F] tiếp trên con đường [G] Sau bao khó khăn [C] qua, vẫn […]