Latest Post

RED SEASON – YEAR END SALE Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc

Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc

Tự độ trăng [Am] vơi nửa vầng chới [F] với
[Dm] Nhớ người thuở [Am] ấy cánh môi ướt [Dm] mềm
Nửa bóng trăng [G] nghiêng nao lòng người đợi
[Dm] Nhớ hơi thở [G] ấm giọt buồn theo [Am] trăng.

Ngang trời trăng [G] lửng
Nhớ người trăng [C] ơi [Am]
Trăng vơi nuối [F] tiếc
Ước trao nguyệt [G] rằm.

Nhớ người từ [Em] độ [A7]
Trăng tan lưng [Dm] trời
Lời thương hẹn [Am] gió
Người trao giữa [G] đời. [A7]

Đời qua như [Dm] gió
Trăng vào thênh [E7] thang [Am]
Nhớ người trăng [F] khuyết
Nửa đời mênh [G] mang. [Dm]

Trăng vàng thương [F] nhớ [E7]
Trăng tìm trăng tan [Am]
Nhớ người chốn [C] ấy [G]
Trăng tàn bên [Am] song.

Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet - Hợp âm Nhớ người thuở ấy - Vĩnh Điện
Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet – Hợp âm Nhớ người thuở ấy – Vĩnh Điện

Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet – Hợp âm Nhớ người thuở ấy – Vĩnh Điện