vang liền công suất CARD DSP-K350

Đập hộp và test vang liền công suất CARD DSP-K350, Công suất 350W, thế hệ âm ly số hiện đại.