Hợp âm có phải em là mùa thu hà nội Sheet nhạc

Hợp âm có phải em là mùa thu hà nội Sheet nhạc Tháng tám mùa [G] thu, lá [C] khởi vàng chưa [Bm] nhỉ Từ độ người [C] đi thương [D7] nhớ âm [G] thầm Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội Tuổi phong [Am] sương ta cũng [D7] gắng đi [G] tìm Có phải [Cm] em mùa thu [D7] xưa Có bóng mùa [G] thu thức [C] ta lòng sang [Bm] mùa Một ngày về [C] xuôi chân [D7] ghé Thăng Long [G] buồn Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội Ngày […]