SOUNDKING BJJ318-3M Dây phát nhạc bông sen 3,5mm dài 3 mét
SOUNDKING BJJ318-3M Dây phát nhạc bông sen 3,5mm dài 3 mét

SOUNDKING BJJ318-3M Dây phát nhạc bông sen 3,5mm dài 3 mét

SOUNDKING BJJ318-3M Dây phát nhạc bông sen 3,5mm dài 3 mét

Thái Yoang

Tôi là Thái Yoang đam mê viết blog về âm thanh ánh sáng. đam mê nghệ thuật