Hợp âm lời yêu chưa ngỏ Sheet nhạc

Hợp âm lời yêu chưa ngỏ Sheet nhạc 1. Nhớ [C] xưa mỗi buổi tan [Am] trường Bồi hồi tôi [Dm] đứng nhìn tà áo [G] bay Gió [F] lay làn tóc ai [Dm] bay Để tôi xao [G7] xuyến, hồn ngơ ngẩn [C] nhìn. 2. Nhớ [C] xưa mỗi buổi tan [Am] trường Lặng […]