Hợp âm đắng cay nửa đời Sheet nhạc

Hợp âm đắng cay nửa đời Sheet nhạc 1. Theo chuyến [Dm] xe tình về đâu về [Bb] đâu Dòng trôi hoang phế [Gm] đắng cay nửa [C] đời tình vội [F] qua Lòng ta mênh [Gm] mang như lá vàng khô lìa [Dm] cành Rời xa cơn mê [Bb] tàn theo gió [A7] mưa. […]