Das nhắm vào các Dự án Tạp chí Âm thanh Pro

Bất kể thời gian nào trong năm, hoặc tình trạng của nền kinh tế, một điều là không đổi. Mọi người thích ra ngoài, tiệc tùng và có một thời gian vui vẻ – chắc chắn là một lý do thuyết phục tại sao câu lạc bộ vẫn sôi động và phát triển. Và một yếu tố […]