Latest Post

RED SEASON – YEAR END SALE Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc

Hợp âm tình mẹ Sheet nhạc

Cả một [C] đời mẹ [G] nuôi nấng đàn [C] con
Bao sớm [Am] khuya mỏi mòn trong mưa [Dm] lũ
Khi con ốm [Em] đau mẹ canh dài không [Am] ngủ
Cảnh nhà [G] nghèo không đủ gạo nuôi [Dm] con.

Bao đêm [C] ròng mẹ thức thâu đêm
Đôi tay chắp nguyện [F] cầu con sức [Dm] khỏe
Mong con lớn [C] khôn ngày thêm mạnh [Am] mẽ
Để con [G] đừng vấp ngã cõi trần [Dm] gian
Để con [G] đừng vấp [G7] ngã cõi trần [C] gian.

Bước đường [C] đời con [G] rộng mở thênh [C] thang
Luôn ghi [Am] nhớ những lời mẹ [Dm] dạy
Sống thanh [C] cao dẫu đời còn cơ [Am] cực
Vẫn một [G] lòng xứng đáng đạo làm [Dm] con
Nguyện một [G] lòng xứng [G7] đáng đạo làm [C] con.

 

Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet – Tình mẹ