nhạc cụ an giang

NHẠC CỤ DÂN TỘC KHMER | AN GIANG NGÀY NAY

HÔM NAY KÊNH AN GIANG NGÀY NAY GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ BẠN CÁC LOẠI NHẠC CỤ DÂN TỘC ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI KHMER TRONG DỊP LỄ KATHINA TẠI CHÙA CÔ ĐƠN XẢ AN CƯ-TỊNH BIÊN AN GIANG !!!