Người ta nói hợp âm ukulele

[F] Có một người vẫn [Em] yêu một người [Dm7] Vẫn đợi chờ dẫu [G] cho người ấy không [C] về [F] Tháng ngày buồn ấp [Em] ôm kỷ niệm [Dm7] Hát một mình, hát [G] cho nỗi nhớ đong [C] đầy Người ta cứ [F] nói đừng quá [G] yêu Người ta cứ [Em] nói đừng quá [Am] tin Tình yêu dẫu [Dm ] có cũng chỉ là ước [G] mơ trong mỗi cuộc [C] đời Đừng nên cố [F] gắng tìm thấy [G] nhau Đừng nên cố [Em] bước cùng […]