Hợp âm một kiếp người Sheet nhạc

Hợp âm một kiếp người Sheet nhạc Một kiếp [Em] người trôi qua mau vừa chớp [G] mắt đã bạc mái [Em] đầu Mới ngày [D] nào khóc bên [G] nôi giờ lại [B7] khóc chia phôi mất [Em] rồi Một kiếp người như hoa rơi vừa nở [G] sớm trong làn dương [Em] ngời […]