các nốt đàn guitar

Nếu mới bắt đầu học chơi guitar, sẽ có khá nhiều kiến thức và thông tin mà bạn cần phải học. Song với một khối lượng kiến thức quá lớn, bạn không thể học và nắm bắt được trong một lúc, mà bạn cần phải xác định các kiến thức trọng tâm để học đầu […]