Latest Post

RED SEASON – YEAR END SALE Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc

Hợp âm một kiếp người Sheet nhạc

Một kiếp [Em] người trôi qua mau vừa chớp [G] mắt đã bạc mái [Em] đầu
Mới ngày [D] nào khóc bên [G] nôi giờ lại [B7] khóc chia phôi mất [Em] rồi
Một kiếp người như hoa rơi vừa nở [G] sớm trong làn dương [Em] ngời
Thì dòng [D] đời như sóng [G] xô dập vùi [B7] đến khi thân rã [Em] rời.

Từng kiếp [G] người trôi trôi [Em] trôi buồn [Am] vui cũng chỉ để khóc [C] cười
Từng kiếp [B7] người xoay xoay [Em] xoay rồi cũng [B7] để trả về trời [Em] đất
Những kiếp [G] người đi qua [Em] mau tặng [Am] nhau qua lại từng nỗi [D] đau
Những kiếp [C] người ơi thương [B] sao một ngày [B7] cũng về cùng với [Em] nhau.

Một kiếp [Em] người trôi qua mau người đi [G] trước và người đến [Em] sau
Từ đâu [G] tới sẽ về [Am] đâu vẫn ngơ [B7] ngác những chiều hỏi [Em] nhau.

* Những kiếp [G] người đau đau đau người đi trước đợi người đến [Am] sau
Những kiếp [Em] người đau đau đau người đi [B7] trước đợi người đến [Em] sau.

Hợp âm một kiếp người Sheet nhạc

Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet – Một kiếp người