Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc

Hợp âm Nhớ người thuở ấy Sheet nhạc Tự độ trăng [Am] vơi nửa vầng chới [F] với [Dm] Nhớ người thuở [Am] ấy cánh môi ướt [Dm] mềm Nửa bóng trăng [G] nghiêng nao lòng người đợi [Dm] Nhớ hơi thở [G] ấm giọt buồn theo [Am] trăng. Ngang trời trăng [G] lửng Nhớ người trăng [C] ơi [Am] Trăng vơi nuối [F] tiếc Ước trao nguyệt [G] rằm. Nhớ người từ [Em] độ [A7] Trăng tan lưng [Dm] trời Lời thương hẹn [Am] gió Người […]