Hợp âm lá rơi Sheet nhạc

Hợp âm lá rơi Sheet nhạc 1. Lá [Am] rơi, lá rơi luyến tiếc Thu đi Nao [Dm] nao, nao nao ngọn gió đông [E7] về … cuộn lá trên đường Xác lá [G] vàng bay bay ngập [C] lối Gió [Am] thu, gió thu cuốn lá lao xao Tâm [Dm] tư bâng [F] khuâng […]