Guitar-picks-2019

Guitar picks hình tầu bay giấy hấp dẫn @2019

Guitar-picks-2019

 

Phiên bản giới hạn guitar picks có sẵn trong đêm hàng của chúng tôi tại @ 12 monkeysph vào ngày 9 tháng 9 (thứ năm). P200 cho một gói 6 PC.

Guitar-picks-2019

Thái Yoang

Tôi là Thái Yoang đam mê viết blog về âm thanh ánh sáng. đam mê nghệ thuật