Giải Pháp

Chúng ta thường quen sử dụng loa một cách “thoải mái”, thích gì là chỉnh đấy chứ không hề chú ý đến công suất của các thiết bị. Đôi khi do vô tình chưa hiểu rõ nên chúng ta đã sử dụng loa bị quá công suất dẫn tới những tình huống đáng tiếc như cháy loa hay […]